Суспільство

Що таке Due Diligence і чому це важливий етап угоди

7 Жовтня 2021 12:46
  На правах реклами

* Матеріал підготував юрист Муха Вадим Анатолійович, компанія Alistel

Due Diligence (DueD) — це ретельний аналіз угоди, об’єкту інвестицій чи бізнесу в цілому. Ефективна підготовка до процедури може істотно скоротити час і зекономити ресурси, збільшуючи при цьому можливість успішного дотримання домовленостей.

З плином часу та розвитком бізнесу більшість компаній зіштовхується з необхідністю проходження різного роду перевірок, зокрема державними структурами, кредитними установами та бізнес-партнерами. Однак, дью-ділідженс є глибокою та деталізованою процедуро, що вимагає високого ступеня відкритості від компанії та її керівництва.

Дью-ділідженс, за своєю суттю, діяльність, спрямована на збір та вивчення інформації про бізнес перед підписанням угоди або купівлею активів. Його можна застосовувати у різних ситуаціях:

 • Угоди злиття чи поглинання: покупці ретельно вивчають об’єкт угоди.
 • Продаж цінних паперів: як-то при розміщенні акцій на фондовому ринку чи випуску облігацій, де перевірку ініціюють брокери і спеціалісти.
 • Отримання міжнародних кредитів чи грантів: перевірка проводиться спеціалізованими фінансовими установами.
 • Початок співпраці з великими корпораціями або укладання партнерських договорів.

В деяких контекстах обидві сторони угоди можуть провести взаємний Due Diligence. Зазвичай DueD не є початковим етапом співпраці між компаніями. Враховуючи можливі витрати на його проведення, особливо при великих транзакціях, спочатку об’єкт угоди має бути досліджений і визнаний відповідним до стратегічних цілей сторін. Таким чином, сам процес дью-ділідженса починається тільки після того, як обидві сторони досягли загального розуміння можливостей та потенційної користі від угоди.

Цілі і види дью-ділідженсів

Завдання цього процесу залежить від угоди та її ініціаторів. Проте, існують спільні загальні цілі перевірки:

 • Уточнення та підтвердження первинних даних щодо об’єкта, таких як фінансові показники, і збір додаткової інформації для правильного формування угоди.
 • Аналіз операційного циклу об’єкта, наприклад, методи агрокультурного вирощування на фермерських господарствах.
 • Оцінка поточної фінансової стабільності позичальника, якщо мова йде про кредитну угоду.
 • Розпізнавання можливих ризиків об’єкта та угоди, включаючи ризики у різних сферах: ринкові, юридичні, технічні, репутаційні.
 • Дослідження активів об’єкта з точки зору їх статус, стану, прав власності та можливих обмежень.
 • Оцінка балансових та позабалансових зобов’язань, включаючи потенційні.
 • Перевірка, чи відповідає об’єкт всім діючим стандартам і нормативам, важливим для угоди. 
 • Аналіз здатності об’єкта до інтеграції в бізнес-структуру покупця.

Ці пункти не завжди будуть актуальними для конкретної угоди. Однак, перед початком дью-ділідженсу необхідно чітко визначити його мету і розробити детальний план проведення. Особливо об’ємні перевірки проводять під час злиття та поглинання. Або у випадку, коли новий власних має намір використовувати об’єкт угоди як існуючий бізнес без кардинальних змін.

Типи завдань дозволяють розглянути такі види дью-ділідженсу:

 1. Фінансовий аналіз – процес вивчення фінансової інформації Об’єкта. Команда Покупця чи відібрана аудиторська група проводить цей тип оцінки для перевірки історії фінансових даних або створення прогнозів.
 2. Юридичний аналіз – збір і вивчення юридичних деталей Об’єкта, включаючи статус активів, основні угоди, судові рішення та інші юридичні аспекти. Цей процес зазвичай виконується командою юристів із специфічними напрямками експертизи.
 3. Податковий огляд – вивчення податкової політики Об’єкта та його зобов’язань перед бюджетом. Мета – виявлення потенційних податкових ризиків і рекомендації по їх оптимізації.
 4. Операційний дью-ділідженс – оцінка операційної ефективності Об’єкта, його активів і бізнес-процедур. Проводиться Покупцем або під його наглядом з допомогою консультантів.
 5. Інші спеціалізовані перевірки можуть бути визначені в залежності від специфіки Об’єкта та потреб Покупця, такі як екологічний чи організаційний огляд.

Процеси Due Diligence включають:

 • Бесіди з акціонерами, керівництвом та співробітниками Об’єкта.
 • Аналіз документації.
 • Фізична оцінка майна та інвентаризація.
 • В кінці цього процесу команда Покупця разом з залученими експертами готує докладний звіт, який містить ключові висновки, виявлені ризики та рекомендації для їх мінімізації.

На основі досвіду, під час дью-ділідженсу часто виявляються наступні труднощі:

 • Юридичні виклики: недостатність документів, проблеми з реєстрацією права власності, існуючі обтяження чи судові відносини.
 • Позабалансові обов’язки: потенційні або фактичні зобов’язання, які не відображаються в фінансовій звітності. Це може включати угоди з акціонерами, фінансові гарантії менеджменту або можливі юридичні вирішення. Всі ці пункти не завжди можливо виявити під час перевірки.
 • Відхилення фінансових даних від представлених.
 • Технічні недоліки активів або їх відсутність.
 • Непридатність операційних процесів або їх несумісність із стандартами покупця.
 • Можливі податкові виклики через неправильні податкові стратегії.
 • Невідповідність законодавчим нормам у різних областях, таких як довкілля або охорона праці.
 • Інші труднощі, виявлені під час спілкування, як-то конфлікти з сусідами або проблеми з доступом до Об’єкта.

В реальності важко знайти підприємство яке б не мало зауважень після детального аудиту. Але самі зауваження не завжди є критичними. Якщо немає критичних проблем, сторони часто переглядають умови угоди, корегуючи ціну чи гарантії, та досягають згоди.

Розглянемо можливі наслідки проведення ДД від найменш сприятливих до найбільш оптимальних:

 • Одна зі Сторін (частіше – Покупець) повністю відходить від угоди через виявлені діл-брейкери. Такі проблеми, як серйозні юридичні чи податкові питання, можуть призвести до нездійснення угоди. Інша причина – значне коригування фінансових показників, що робить угоду невигідною для Продавця.
 • Угода тимчасово зупиняється для вирішення певних виявлених проблем. Незважаючи на виявлені проблеми, є можливість їх вирішення до завершення угоди.
 • Реструктуризація угоди. Можливе виділення окремої частини бізнесу без виявлених проблем для продажу. Такий підхід може бути відповіддю на історичні складнощі бізнесу.
 • Модифікація основних умов угоди. Це може включати зміни у ціні, умовах оплати, або додаткові гарантії від Продавця.
 • Угода залишається незмінною з базовими гарантіями від Продавця щодо права власності на Об’єкт.

Проведення ДД передбачає виявлення потенційних ризиків. Але важливо розуміти, що Покупець та Продавець можуть сприймати ризики по-різному. Взаємодія між сторонами полягає в знаходженні оптимальних гарантій та умов. Зокрема, Продавцю рекомендовано давати гарантії тільки по конкретним ризикам, а не загальним ринковим ризикам, і уникати особистих зобов’язань, окрім тих, що стосуються права власності на Об’єкт.

Важливо створити лист розкриття, який повинен бути частиною договору купівлі-продажу. У такому документі Продавець Об’єкту наводить інформацію про відомі йому проблеми. Якщо Покупець приймає цей лист, він може пред’являти вимоги лише щодо проблем, які в ньому не згадані. Цей лист розкриття не є обов’язковим, але він служить додатковою захистом для Продавця і основується на загальноприйнятій практиці.

Поради для ефективного дью-ділідженса:

 • Рекомендовано залучати експертів у сфері аудиту, податків, юридичних питань для Покупця, а також фінансового консультанта для Продавця.
 • З метою ефективності і економії часу, рекомендовано провести вендор дью-ділідженс перед основною перевіркою. Це допоможе виявити можливі ризики та рекомендувати способи їх вирішення.
 • Створіть віртуальну кімнату даних, в якій будуть зібрані усі важливі документи для Покупця.
 • Рекомендовано провести податкову перевірку, щоб вирішити попередні податкові питання та зменшити обсяг аналізу.
 • Залучіть команду, яка буде відповідальна за процес перевірки, і мотивуйте її до успішного завершення проекту.
 • Домовтеся про умови угоди та структуру проходження дью-ділідженса до його початку.
 • Намагайтеся спочатку зосередитися на найважливіших питаннях у процесі перевірки, а також визначте рівень матеріальності.
 • Підготуйте лист розкриття та обговоріть гарантії.
 • Будьте чесними щодо всіх фактів, а також уникайте представлення ситуації в худшому світлі, ніж вона є на дійсність, щоб підтримувати довіру між Сторонами.

Отже, дью-ділідженс представляє собою ключовий момент угоди, який може ревізувати плани Сторін, впливати на її структуру та вартість, або навіть призупинити угоду. Втім, головними завжди залишаються мотиви Сторін, комерційна мета та бажання досягти консенсусу.

Грамотна підготовка до дью-ділідженса дозволяє зменшити витрати часу і ресурсів на його реалізацію та підвищує імовірність успішного виконання угоди.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

ТОП-новини
Останні новини
усі новини
Gambling